Optocht Velp

CARNAVALSOPTOCHT  CV Zandkruiers Velp  2025

Iedereen groot en klein, mag zelf bepalen hoe je aan de optocht deelneemt. Dit mag als eenling, als tweeling maar ook als meer eenlingen samen. En of je met een wagen, kar, fiets, benenwagen, of step meedoet, het maakt niet uit als je maar met een positieve bijdrage meedoet.
De optocht wordt gehouden op zaterdag 10 Februari a.s. en start stipt om 14.11 uur. 
Deelnemers dienen zich uiterlijk 13.30 uur te melden bij het Inschrijfpunt op kruising Lageweg/Bronckhorstweg.

Deelnemers die de route niet helemaal kunnen lopen kunnen bij de kruising Tolschestraat/Schotsestraat starten, dit graag op het inschrijfformulier vermelden.Alle deelnemers die aan de optocht in Velp willen deelnemen moeten zich 3 weken voor de carnaval aangemeld hebben bij optocht@zandkruiers.nl .
Ter beoordeling van het optochtcomite wordt deelname toegestaan, deelname is alleen mogelijk na toekenning start nummer.
Voor elke deelnemer is er een prijs
Laat zien dat je een Zandkruier bent en doe mee.
Overigens vragen wij diegenen die niet (kunnen) deelnemen aan de optocht om toch in ieder geval de deelnemers een hart onder de riem te komen steken en langs de kant van de route de stoet enthousiast te onthalen en te bewonderen.
Parkeren bezoekers centrum Velp op het Mariëndaal terrein (volg de aanwijzingen parkeerborden) 

De route is:
Bronkhorstweg (start), Hanenstraat, Wolfgatschestraat , Grippensteinschestraat, Tolschestraat, Zaalheuvelweg, Tolschestraat  daar is het einde van de optocht en gaan we verder in de feesttempel.
Prijsuitreiking;
De prijsuitreiking is tot 12 jaar rond 18.00 uur in het Trefpunt, voor de buiten dorpse groepen is de prijsuitreiking vanaf 18.30 uur, aansluitend de binnen dorpse prijsuitreiking.
Als er wagens zijn die opgebouwd moeten worden is daar een verreiker voor beschikbaar, dit mag niet met eigen hijsmiddelen op het parcours plaatsvinden. Indien dit nodig is van tevoren even aanmelden bij optocht@zandkruiers.nl. Deze wagens moeten uiterlijk 12.30 uur aanwezig zijn.

Het optochtcomité.       

———————————————————————

Bericht aan de deelnemers aan de carnavalsoptocht CV de Zandkruiers.

Nog even enkele tips voor de deelnemers aan de Velpse optocht;
Opstellen buiten dorps- en Velpse wagens getrokken door tractoren vanaf 12.30 uur tussen Bronckhorstweg en Mgr. Borretweg  tot uiterlijk 13.30 uur, Velpse deelnemers vanaf Lageweg richting Maasdijk.

Opstellen en deelname;
Buitendorpse wagens en grotere wagens uit Velp kunnen het beste langs de verkeerslichten via Mr. Borretweg ( langs Lepoutre) richting Velp (Bronckhorstweg)rijden.
De startnummers moeten bij het begin aan de optocht ter hoogte van Bronckhorstweg nr. 1 opgehaald worden tot uiterlijk 13.50 uur. Voor de groepen die dat nog niet gedaan hebben moet alvorens deelname het reglement ondertekend worden. Wagens moeten verplicht een goedgekeurde brandblusser bij hebben, hier wordt op gecontroleerd. De eigenaar van de tractor of een ander trekkend voertuig moet zijn voertuig en aanhanger verzekerd hebben voor deelname carnavalsoptocht, de chauffeur is het aanspreekpunt van de groep en verantwoordelijk voor het gedrag van de groep. Glaswerk en Alcohol gebruik tijdens deelname optocht is niet toegestaan. Deelnemers dienen kennis genomen te hebben van de geldende gemeentelijke voorschriften en regelement deelname optocht en zich hier stipt aan te houden.

Prijsuitreiking;
De prijsuitreiking is tot 12 jaar rond 18.00 uur in Ons Trefpunt, voor de buitendorpse groepen is de prijsuitreiking vanaf 18.30 uur, aansluitend de binnendorpse prijsuitreiking.
Als er wagens zijn die opgebouwd moeten worden is daar een verreiker voor beschikbaar, dit mag niet met eigen hijsmiddelen op het parcours plaatsvinden. Indien dit nodig is van te voren even aanmelden bij optocht@zandkruiers.nl .Deze wagens moeten uiterlijk 12.30 uur aanwezig zijn.


Reglement Carnavalsoptocht CV De Zandkruiers  Velp 2025

1-Aanwijzingen van de optochtcommissie/organisatie:
Deze dienen terstond en zonder discussie opgevolgd te worden.

2-De jury:
Is samengesteld uit diverse personen met de inzet van hun carnavaleske ervaring, de juryuitslag is bindend en de deelnemers verklaren deze te respecteren. Beoordelingscriteria zijn oa. 1) Idee  2) Beweging 3) Kleur 4) uitvoering 5) Algemene Indruk                                                                              

3-Deelame is toegestaan voor:
Inwoners uit Velp en aanliggende dorpen. Na opgave minimaal 1 week voor aanvang van de optocht en na beoordeling en toekenning deelname start nummer van het optochtcomite. Bij twijfel kan de optocht commissie om legitimatie vragen.

4-Afmeting praalwagens:
De maximale afmeting van de praalwagens is hoogte van 5 meter en breedte van 3 meter.

5-Verzekeringsverklaring voertuigen:
De ondergetekende verklaard een geldende verzekering te hebben en de deelname aan de optocht gemeld te hebben bij zijn verzekeraar.  Deelnemers kunnen alleen aanspraak maken op de verzekering van C.V. de Zandkruiers indien ze aan de voorwaarden van deze polis en regelement hebben voldaan.

6-Voertuig en bestuurder:
De bestuurder van het trekkend voertuig moet voldoen aan de wettelijke eisen, gesteld in de wegen- verkeerswet. De bestuurder is verantwoordelijk als leider van de groep, en zal wanneer nodig op deze verantwoordelijkheid worden aangesproken. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor de regels over het gebruik van alcohol. Op iedere wagen of getrokken creatie dient een goedgekeurde brandblusser aanwezig te zijn.

7-Deelnemers:
Deelnemers verklaren zich correct te gedragen en bij te dragen aan een mooie en positieve optocht voor alle deelnemers en toeschouwers. Wildplassen is absoluut niet toegestaan.

8- Strooimateriaal:
Eventueel strooimateriaal als confetti etc., dient milieuvriendelijke en biologisch afbreekbaar te zijn, verwijderingkosten voor andere materialen zijn voor de vervuiler. Strooien van snoepgoed of ander traktaties is niet toegestaan.

9-Alcohol gebruik en geluid:
Personen die onder  invloed van alcohol of drugs verkeren zijn van deelname aan de optocht uitgesloten. Tijdens de optocht mogen op de wagen geen glaswerk of alcohol houdende dranken aanwezig zijn of alcohol houdende dranken genuttigd worden. Na afloop mag geen drank, flessen of blikjes of etenswaren  mee in de zaal worden genomen. Het geluid van de muziek mag niet hoger zijn dan 85 decibel.

10-Voorschriften:
De deelnemers aan de optocht hebben kennis genomen van de (veiligheids) voorschriften, en verklaren dat zij akkoord gaan met de voorschriften en dat zij zich hieraan zullen houden.  De carnavals vereniging aanvaard geen enkele aansprakelijkheid bij welke schade dan ook voortvloeiend uit welke overtreding van de voorschriften dan ook. De deelnemers zullen de vereniging niet aansprakelijk stellen en zij vrijwaren de vereniging voor eventuele (schade) claims van derden. De deelnemers aan de optocht nemen voorts deel voor eigen rekening en risico.Na einde optocht dienen de praalwagens direct huiswaarts te keren. Organisatie is te allen tijde bevoegd om deelnemers die zich misdragen uit de optocht te verwijderen, verwijdering betekend ook uitsluiting van deelname optochten binnen de kernen Escharen-Gassel- Grave.

11-Uitgangspunten optocht:
De optocht is bedoeld als een feest voor allen en laten we dat er ook van maken, verbeter punten om de optocht in de toekomst te optimaliseren zijn van harte welkom, email: optocht@zandkruiers.nl.