Zandkruiers???

De camavalsvereniging van Velp dankt zijn naam aan twee zaken die met zand van doen hebben.

Van oorsprong werd de Velpenaren al de bijnaam “zandkruier” toe gedacht omdat Velp het grootse gedeelte in het overstroomgebied de Beersche Overlaat lag ,dat betekende dat ieder jaar de Maas uit haar oevers trad en via die overlaat gedurende Iange tijd Velp onder water zette. Door het feit dat dit proces zich ieder jaar voor deed slibde de kleideeltjes langzaam af en kwamen in de polders rond Oss terecht, in Velp bleef alleenschraal zand over.
Er is om die redenen ook nog een heel oud Velps spreekwoord n.l. .
“Velp is een erm land ’s winters in het water en ’s zomers in het zand”.

Daarnaast is er in de geschiedenis van Velp nog een andere belangrijke gebeurtenis waarom men in Velp zandkruiers genoemd werd, die mogelijk nog meer letterlijk genomen moet worden dan eerst genoemde.

Toen in 1936 de nieuwe kerk gebouwd ging worden was dat na meer dan 20 jaar touwtrekken over de bouwlocatie. Door pastoor van Hout werd besloten dat gebouwd moest worden op het kadastrale middelpunt van de toenmalige gemeente Velp, dus de plaats waar nu de kerk staat.


Dit was van oorsprong een zeer laag gelegen stuk grond en moest dus flink opgehoogd worden zo’n 1,5 tot zelfs 2 meter daarvoor was veel zand nodig.

Om daar aan te voldoen hebben de mensen van Velp in de winter van 1936 met man en macht dagen en maanden aan een stuk zand gereden van de Bosenduinweg naar de Tolschestraat. (die duin is dus echt weg).
Dat ging in die tijd allemaal met paard en kar, diegene die geen paard en kar bezat kon met de schop komen laden en lossen. Zo zijn door puur vrijwilligers duizenden kubieke meters zand aangevoerd naar de plek waar de kerk en het bijbehorende kerkhof op gebouwd zijn, en waar de bijnaam de zandkruiers echt eer werd aan gedaan.

Bij de oprichting van de carnavals vereniging eind zestiger jaren lag het voor de hand dat de club de naam Zandkruiers zou krijgen.
Later is er zelfs een straat naar venoemd n.l. de verbindingsweg tussen de Bosschebaan en de Kranenhofscheweg, de weg waarover in 1936 dagelijks de zandkarren trokken.
Met deze naamgeving is recht gedaan aan een uniek stukje geschiedenis van Velp.